Avrupa Güvenlik Hizmetleri

Avrupa Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan bir güvenlik firması olup, 2004 yılından beri özel güvenlik hizmetleri vermektedir.

Portföyünde çeşitli kurumsal ve özel müşterileri olan firma, aynı zamanda özel güvenlik eğitim kurumu olarak da hizmet vermektedir.

Site öngörünümü :

web adresi: http://www.avrupaguvenlik.com.tr

 

 

Yabancı Güvenlik Firmaları

Yabancı güvenlik firmaları ile çalışmanın dezavantajları şunlardır;

1- Yabancı sermayeli uluslararası özel güvenlik firmaları genellikle paravan (saman adam) türünden ortaklar ile kurulurlar. Bunların genellikle üstlerine herhangi bir malvarlıkları da olmadığından, SSK ve işçi alacaklarının teminatı yoktur.

2- Yabancı güvenlik firmaları elde ettikleri kazançları yurtdışına aktarmakta, milli servetin, daha doğrusu milli hizmetten elde edilen kazancın yabancı ülkeler akmasına neden olmaktadır. Verilen bir hizmet olup, mal veya ürün olmayınca, bu hizmetin yabancı ortaklıklar tarafından verilmesinde ülkeye bir faydası yoktur. Çünkü yine o ulusun personelini kullanmakta, onun üzerinden kar elde etmektedir.

3- Özel güvenlik hizmeti veren bu yabancı güvenlik firmaları, çeşitli devlet daireleri, kamu kurum ve kuruluşlarında da hizmet vermektedir. Bunların ihalelerini her türlü yolla almakta, düşük fiyat vererek buraları ele geçirmektedir. Kamu ihale yasası buna izin verse de milli güvenlik açısından ulusal güvenlik firmaları ile çalışmak ülke güvenliği açısından çok önemlidir. Yabancı firmanın etkilediği bir güvenlik görevlisi veya üst düzey yetkilisi devlet dairesine sızabilir, bilgi güvenliğini bertaraf edebilir. Bu riskler malesef düşünülmeden, hatta bazen sırf moda olsun diye yabancı güvenlik şirketleri ile çalışmak yeğlenmektedir. Oysa güvenlik hizmetleri, bir ulusun devredilemez ve paylaşılmaması gereken milli hizmetleridir. Örneğin adliye güvenliği son derece önemli bir hizmet iken bunun yabancı bir firmaya aktarılması düşünülemez. Tek bir dava dosyasının kaybolması büyük bir güvenlik zaafiyetidir. (Şu anda bir Türk güvenlik firması hizmet vermektedir.)

Yabancı güvenlik firmaları için yukarıda sayılan dezavantajlarına daha başkalarını da eklemek mümkün olsa da yabancı kökenli, yabancı ortaklı özel güvenlik firmaları ile çalışmanızın sakıncalarını iyice düşünmenizi öneririz. Türk firmaları da en az yabancı güvenlik firmaları kadar bilgi ve tecrübeye sahip, hatta onlardan çok daha fazla donanıma sahip firmalardır.